Mission

Makalikha ng isang handa, ligtas, maunlad at mapayapang pamayanan sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayang maka-Diyos, mapagkalinga, makatao, makatarungan, disiplinado, makakalikasan at makabayan.

Vision

Isang bayang mapayapa, maunlad, ligtas at handa na may mga mamamayang nagkakaisa, responsable, disiplinado, may matatag na kabuhayan at may pusong maka-Diyos, makatao, makabayan at makakalikasan na ginagabayan ng isang mapagkalinga at makatarungang pamahalaan.