Perez Hymn

Sulong mamayan…

Sulong bayan…

Perez,Quezon… Mabuhay!

Perez, Quezon…

Perez, Quezon
Simpleng bayan, simpleng buhay
Perez, Quezon…
Perez, Quezon…

Makatao, makadiyos ang syang taglay
Dagat bundok at kabukiran biyaya ng diyos sating bayan
Gintong ani
Gintong Buhay
Ang pag-asa ng mamayan

Perez, Quezon…
Perez, Quezon
Simpleng bayan, simpleng buhay
Perez, Quezon…
Perez, Quezon…
Makatao, makadiyos ang syang taglay

Malinaw na batis…
Kasing kinang ng kristal
Dagat natin ay hininga na ating bayang sinisinta
Angking talino ng bawat isa syang handog sa bayang sinta

Ang pagsasamahan…
Nagkakaisa ang mamayan

Perez, Quezon…
Perez, Quezon…
Simpleng bayan, simpleng buhay
Perez, Quezon…
Perez, Quezon…
Makatao, makadiyos ang syang taglay

Sulong mamayan
Sulong Bayan

Perez, Quezon… Mabuhay

Perez, Quezon… Mabuhay!